Používame Cookies - používaním týchto stránok alebo zatvorením tejto správy súhlasíte s našimi podmienkami užívaním cookies. Prečítajte si viac
logo

Vitajte v online produktovom sprievodcovi Alfa Laval

Užívateľsky prívetivý nástroj, ktorý vás dovedie k produktu Alfa Laval, ktorý najlepšie vyhovuje vašej aplikácii. Tiež ľahko vyberiete k vám blízkeho partnera Alfa Laval u ktorého vybraný produkt priamo požiadate.

Než začnete, uistite sa, prosím, že máte správne nastavenú krajinu a správnu jazykovú verziu pre výber produktov. Vyberte požadovanú aplikáciu a odštartujte Vašu spoločnú cestu s produktmi Alfa Laval!

Vykurovanie
HVAC je technológia ktorou je vytvárané komfortné prostredie vykurovaním a chladením pre rodinné domy, bytové domy, hotely, stredné až veľké priemyselné a kancelárske budovy a nemocnice a všade tam kde je potrebné regulovať teplotu a vlhkosť s ohľadom na dosiahnutie bezpečných a zdravých podmienok.
Komerčné chladenie
Široká škála výmenníkov Alfa Laval je inštalovaná v početných obytných i verejných budovách - v klimatizáciách (chillery), v systémoch pre ohrev teplej vody (kotol / solar) alebo v tepelných čerpadlách.
Chladenie olejov
Alfa Laval ponúka kompletný rad kompaktných chladičov oleja špeciálne navrhnutých tak, aby obstáli v náročných podmienkach hydraulických systémov, kompresorov, hydraulických lisov a ďalších aplikáciách. Chladiče Alfa Laval poskytujú maximálny chladiaci účinnosť, predovšetkým v prípade potreby vysokého chladiaceho výkonu.
Power Generation District Heating
Výmenníky tepla a systémy Alfa Laval zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti centrálneho zásobovania teplom. Portfólio zváraných výmenníkov ponúka kompaktné riešenie, ktoré zvyšuje efektivitu vašej teplárenskej a rozvodnej sústavy. Tieto výmenníky vám tiež umožnia splniť náročné ciele v rámci boja proti klimatickým zmenám.
Utility Steam System in Industry
Alfa Laval offers compact and efficient welded heat exchangers also for utilities. Boost your Steam system with an efficient and energy saving solution!
Dokumentácia
Dostupná technická dokumentácia znamená skrátenie doby objednania náhradných dielov a správnu manipuláciu s príslušenstvom pri každodenných operáciách. Presná dokumentácia tiež umožňuje riadne preveriť a certifikovať celé zariadenie a v prípade potreby zabezpečiť jednoduchší proces údržby. Technická dokumentácia je tiež užitočná v prípade straty pôvodnej dokumentácie, v prípade auditu alebo inšpekcie a v neposlednom rade v prípade objednávania náhradných dielov z dôvodu opotrebenia.
Vytvárame lepšie
každodenné podmienky pre ľudí
Vedúci globálny dodávateľ
pre prestup tepla, separáciu a dopravu tekutín
Celosvetová organizácia
v takmer 100 krajinách
Online školenie
k dispozícii 24/7