Vi använder cookies - genom att använda denna sida eller stänga detta meddelande accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer
logo
logo

Sekretesspolicy för Alfa Lavals webbplats

Alfa Laval respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig. Syftet med denna policy är att informera dig om vilka typer av personuppgifter vi samlar in när du registrerar en profil på webbplatsen och åtgärder vi vidtar för att garantera och skydda dina personuppgifter. Denna policy och dess principer gäller för personlig identifierbar information som vi ber om och du informerar om. Med detta menar vi information som direkt eller indirekt identifierar dig, såsom namn, fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation.

Vi strävar efter att behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte överdrivna i förhållande till det syfte för vilket det har samlats in. Vi tror på att vara transparenta om vilka typer av personuppgifter vi behandlar och varför vi samlar in dina uppgifter. Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter där vi har lagliga grunder för detta och i enlighet med tillämpligt dataskyddskrav.

På begäran kommer Alfa Laval att ge dig mer information om behandling och skydd av dina personuppgifter när du besöker Alfa Lavals webbshop och/eller Alfa Lavals webbplatser som möjliggör kunder och affärspartners att kopplas samman . Se avsnittet ”Vad har du för rättigheter” nedan för mer information om dina rättigheter.

Information om behandlingen av dina personuppgifter

När du bara besöker och surfar på våra webbplatser behöver vi inte personligt identifierbar information. Vi kan samla in begränsad icke-personlig information som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker en webbplats, t.ex. webbläsarens språk, geografisk platsinformation, datum och tid samt kakor. Vi använder icke-personlig information för att bättre förstå användarupplevelse och interaktion med webbplatserna och för att ytterligare förbättra våra erbjudanden och service. Vår policy för användning av kakor finns här .

När du registrerar en profil i Alfa Lavals webbshop eller använder livechatten, förser du oss med vissa personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter och om det är relevant, chatthistoriken. Personuppgifterna samlas endast in direkt från dig.

Personuppgifterna kommer att lagras i den databas som drivs av Alfa Laval och används av Alfa Laval, dess dotterbolag och affärspartners enligt vad som anges i denna integritetspolicy. Skicka ditt namn om du vill avregistrera din profil och e-post till ebusiness@alfalaval.com.

Vad är syftet med att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi och/eller våra dotterbolag ska:

  • ge dig tillgång till webbplatsen för vår webbshop och/eller en av våra webbplatser som gör det möjligt för kunder och affärspartners att kopplas ihop;
  • hantera alla förfrågningar om offerter eller frågor från dig; och
  • hantera alla inköpsorder som du gör och administrera kundrelationer.

Vi och/eller våra dotterbolag kommer också att använda dina personuppgifter för att kontakta dig om produkter och erbjudanden som du kan vara intresserad av, inklusive säkerhetsmeddelanden och för marknadsföringsändamål.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig åtkomst till våra webbplatser, hanterar offert eller frågor eller en inköpsorder gjord av dig, bygger på att det är nödvändigt i enlighet med dina önskemål.

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att förse dig med erbjudanden eller på annat sätt för marknadsföringsändamål baseras på ditt samtycke till sådant bearbetning. Du ger ditt samtycke genom att markera rutan för samtycke i anslutning med att registrera din profil. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke senast kontakta oss på ebusiness@alfalaval.com. Observera att detta kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra åtaganden.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig åtkomst etc. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast individer associerade som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Din profilinformation kan också ses globalt av Alfa Laval och dess dotterbolag för ovan angivna ändamål.

Om du är en kund som specifikt har gått med på att dela information med Alfa Lavals affärspartners i samband med offert, ditt namn och kontaktinformation kan ses globalt av Alfa Lavals affärspartners som är anslutna till en av webbplatserna. Informationen kan användas av sådana Alfa Laval affärspartners för att (i) kontakta dig angående offert eller frågor skickas av dig till affärspartnern och (ii) erbjuda underhåll och annan service i samband med dina Alfa Laval-produkter.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med den externa leverantören av webbplatsservice i syfte att göra dem tillgängliga för dig.

Om det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges ovan kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES där Alfa Lavals businesspartners eller dotterbolag finns. För överföring av din information utanför i EU/EES, kommer vi att säkerställa att alla sekretesslagar som är tillämpliga följer sådana personuppgifter.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge du har en profil registrerad och kommer att raderas strax efter avregistreringen av din profil eller efter slutförande av den senaste inköpsordern eller kommunikationen angående en offert eller fråga från dig, eller under en längre tid som krävs för att administrera alla inköpsorder och resulterande avtal eller som krävs enligt tillämplig lag (t.ex. för bokföringsändamål). Du kan dock begära att vi tar bort dina personuppgifter tidigare (se dina rättigheter nedan).